Page 7 - Satelliet UK Lookbook 2020
P. 7

SATELLIET 2020

INSPIRIUM              WORKSHOPS &            MAGAZINES            TRENDS
                  EVENTS
Samen met onze partners                        Ons magazine PROEF!Hospitality  Het collectieteam bezoekt
vormen we een uniek kennis-     Het hele jaar door organiseren   verschijnt tweemaal per jaar. U toonaangevende
en inspiratieplatform op het    wij workshops en events in onze  leest er reportages, concepten  internationale beurzen en
gebied van gastvrijheid en     showrooms. We nodigen u uit de   en nieuws over interieur en   deelt graag de ontwikkelingen
interieur. Daarbij is een      ontwikkelingen in het vak te    gastvrijheid.          via speciale uitgaves.
belangrijke rol weggelegd voor   volgen.
onze twee fysieke locaties in                     Our magazine PROEF!Hospitality  The collection team visits
Breda en Amsterdam (zie foto).   We organize workshops and     appears twice a year. In it you leading international trade
                  events throughout the year in our will find reports, concepts and shows and likes to share the
Together with our partners we    showrooms. We invite you to    news about interior and     developments and trends via
have an abundance of        keep on track with the       hospitality.           special editions.
experience and an unrivalled    developments in our profession.
platform to inspire in hospitality
and interiors. Especially with our
two locations in Breda and
Amsterdam (see picture).

                                                                    9
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12